SÄÄNNÖT

SÄÄNNÖT

I
Jousiakatemia, Porvoon kaupunki ja Porvoonseudun musiikkiopisto järjestävät Porvoon sellokilpailun 21.-24.10.2021 Taidetehtaalla.
Kilpailuun voivat ottaa osaa Suomen kansalaiset, ja Suomessa vakituisesti opiskelevat nuoret sellistit.

II
Kilpailussa on kolme sarjaa: sarjat 10–12 ‐,13–15 ‐ ja 16–19 ‐vuotiaille.
Kuhunkin sarjaan ottavat osaa ne soittajat, joiden ikä kilpailun alkamispäivänä 21.10.2021 on sarjansa ikärajojen puitteissa.

III
Kilpailuun ilmoittaudutaan 1.4.2021 alkaen sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.sellokilpailu.fi.
Ilmoittautumisen tulee olla perillä 30.4.2021 klo 16.00 mennessä.
Kilpailijakohtainen osallistumismaksu on 40 euroa sarjassa 10–12‐vuotiaat, 50 euroa sarjassa 13–15 ‐ vuotiaat ja 60 euroa sarjassa 16–19 ‐vuotiaat.
Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistumisen peruuntuessa osallistumismaksu palautetaan ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.

IV
Videokierroksen tuloksesta tiedotetaan kilpailijoita 15.5.2021 mennessä.
Soittojärjestys arvotaan ennen varsinaisia kilpailupäiviä ja lähetetään hyväksytyille tiedoksi.

V
Aikatauluihin voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.

VI
Kaikki kilpailuun osallistuvat saavat palautteen soitostaan.

VII
Kilpailijat ja heidän opettajansa huolehtivat itse matkoistaan ja majoituksestaan.

VIII
Kilpailun pianistit ovat Liisa Malmivaara ja Valeria Resjan.
Kilpailijat voivat myös halutessaan tuoda kilpailuun oman pianistinsa omalla kustannuksellaan.
Kilpailijoilla on mahdollisuus harjoitella pianistien kanssa ennen kilpailusuoritusta.
Tarvittaessa säestysnuotit on toimitettava kilpailun pianisteille etukäteen.

IX
Arvostelun suorittaa tuomaristo sille vahvistetun ohjesäännön mukaisesti.
Tuomaristolla on oikeus keskeyttää soitto, jos säädetty soiton enimmäisaikaraja ylittyy.

X
Kilpailun palkinnot ovat:
16–19 ‐vuotiaiden sarja
I palkinto 2500 euroa,
II palkinto 2000 euroa
III palkinto 1500 euroa

13–15 ‐vuotiaiden sarja
I palkinto 2000 euroa,
II palkinto 1500 euroa
III palkinto 1000 euroa

10–12 ‐vuotiaiden sarja
1500 euron kokonaissumma jaettuna tuomariston ratkaisemalla tavalla.

Kilpailussa jaetaan myös erikoispalkintoja.
Lisäksi useat musiikkifestivaalit ovat luvanneet esiintymistilaisuuksia kilpailussa menestyville.
Tuomaristolla on oikeus jakaa palkinnot toisinkin.
Palkinnot jaetaan välittömästi kilpailun jälkeen järjestettävässä tilaisuudessa.

XI
Kilpailutilaisuudet ovat julkisia. Kilpailun järjestäjillä on rajoittamaton oikeus äänittää, videoida,
televisioida, radioida ja lähettää internetin välityksellä kilpailijoiden esityksiä sekä käyttää niitä myöhemmin oman toimintansa tukemiseen.

XII
Kilpailun järjestäjät pidättävät oikeuden muutoksiin.