ANMÄLNING

ANMÄLNING

Anmälning till tävlingen via elektronisk blankett under tiden 1.4-30.4.2021.

Till anmälningsblanketten skall anslutas en dold YouTube-länk till inspelningen, där den sökande framför två fritt valbara, stilmässigt varierande stycken. Dessa stycken behöver inte vara en del av tävlingsprogrammet. Instrumentalisten bör tydligt vara synlig på inspelningen och inspelningen skall vara av så god kvalitet som möjligt. Verken kan, om möjligt, framföras med pianoackompanjemang.

 

På grund av videorna väljs instrumentalisterna till tävlingen på Konstfabriken 21-24.10.2021.  
Anmälningsavgiften betalas senast den 30.4.2021 på kontot Jousiakatemia: Viulu-, Alttoviulu- ja Selloakatemia, kontonummer FI08 1691 3000 0074 07
Deltagarens namn skrivs i meddelande-rutan.
Anmälningsavgiften för serien 10–12-åringar 40 €, för serien 13–15-åringar 50 € och för serien 16–19-åringar 60 €.

Tävlingsprogrammet anmäls så noggrant som möjligt (kompositörens för- och efternamn, verk, tonart, opusnummer, delar. I tävlingsprogrammet kan, av giltiga orsaker, göras ändringar före den 21.8.2021.