PROGRAM

pROGRAM

I alla serier görs först en video omgång, varav deltagarna till tävlingen på Konstfabriken i Borgå väljs. Till anmälningsbilagan bifogas två fritt valbara, stilmässigt varierande stycken av den sökandes spel. Styckena behöver inte ingå i tävlingsprogrammet.

PROGRAM FÖR SERIEN 10-12 -ÅRINGAR

De tävlande deltar i en omgång.

Ett fritt valbart program, som innehåller musik från olika stil eran. Programmet kan innehålla soloverk och verk med pianoackompanjemang. Helhetstid högst 12 minuter (inkluderar hela tiden på scenen, med stämning och bugningar)

PROGRAMMET OCH OMGÅNGARNA FÖR SERIEN 13–15-ÅRINGAR

De tävlande uppträder i två omgångar, och efter den första utförs ett kval.

I omgången

Fritt valbart program, vars helhetstid är högst 12
minuter (inkluderande hela tiden på scenen, med stämning och bugningar)

Programmet kan innehålla soloverk och verk med
pianoackompanjemang.


II omgången

Programmets helhetstid högst 23 minuter.

  1. Sebastian Fagerlunds komponerade beställningsverk för solocello, (ung. 3-4- min. Noterna kan beställas via info@sellokilpailu.fi.

  2. Fritt valbart program, kan inte innehålla verk från I:sta omgången

Programmet kan innehålla soloverk och verk med pianoackompanjemang

Programmet bör innehålla musik från olika stil eran. Programmet framförs utantill. Ett modernt verk, eller en sonat/del av en sonat ackompanjerad med piano, kan framföras med noter. 

PROGRAMMET OCH OMGÅNGARNA FÖR SERIEN 16–19-ÅRINGAR

De tävlande uppträder i tre omgångar, och efter den första och andra omgången utförs ett kval.

I omgången

Fritt valbart program som innehåller soloverk, vars helhetstid är högst 12 minuter (inkluderande hela tiden på scenen med stämning och bugningar)

II omgången

Programmets helhetstid högst 25 minuter

1. Aulis Sallinens komponerade beställningsverk för solocello (ca. 5 min.) Omaggio op. 117.                                                                 Noterna kan beställas via info@sellokilpailu.fi. Det finns ett begränsat antal noter att beställa.

2. Fritt valbart program, kan inte innehålla verk från omgång 1 och 3.   
   Programmet kan innehålla soloverk och verk med pianoackompanjemang.

3. Programmen framförs utantill. Ett modernt verk, eller med pianoackompanjemang framförd sonat/del av en sonat, kan        framföras med noter. Programmet bör innehålla musik från olika stil eran.

III omgången

En av följande: :

  1. Elgar: Cellokonsert op. 85, I och II del
  2. Saint-Saëns: Cellokonsert nr. 1 op. 33, I och II del
  3. Schumann: Cellokonsert op. 129, I och II del 

Programmet framförs utantill. Som tävlingens orkester fungerar Helsinki Chamber Soloists.