JURY

SEBASTIAN FAGERLUND

SEBASTIAN FAGERLUND

Sebastian Fagerlund har etablerat sig som en av sin generations mest framstående tonsättare i Europa.

Viktiga aspekter i Fagerlunds arbete är hans intresse för storskaliga former och en djup tro på musiken som uttryck för livets stora frågor och existentiella erfarenheter. I sin beskrivning av Sebastian Fagerlunds musik skrev BBC Music Magazine att den uppvisar ”obegränsade tekniska resurser som står i en betydande fantasis tjänst”. Med en given känsla för virtuos instrumentation och solitt musikerskap i alla sina verk skapar han musikaliska dramer där ett kraftfullt uttryck kombineras med intensitet och kommunikationsvilja, liksom en mottaglighet för olika musikaliska traditioner.

Ledande orkestrar, dirigenter och musiker runt om i världen har beställt och framfört Fagerlunds musik. Hans verkförteckning omfattar allt från opera till kammarmusik och soloverk. 

År 2011 erhöll Sebastian Fagerlund Finlands viktigaste musikpris, Teosto-priset, för orkesterverket Ignite. Samma år blev Ignite ett av de verk som rekommenderades av International Rostrum of Composers i Wien. Åren 2013-2019 fungerade Fagerlund som konstnärlig ledare för kammarfestivalen RUSK i Jakobstad i Finland. Säsongen 2016/2017 blev Fagerlund utnämnd till residenstonsättare för Concertgebouw i Amsterdam, Holland. Fagerlunds Opera Höstsonaten blev år 2018 nominerad för International Opera Awards 2018 och samma år vann Fagerlunds ”Mana” Concerto for Bassoon and Orchestra det prestigefyllda BBC Music Magazine Award for best concerto recording.

Fagerlunds musik finns inspelad på skivbolaget BIS och är utgiven på Edition Peters

(bild: Simon von Boxtel)

Övriga jurymedlemmar i serien för 16 – 19-åringar

Jan-Erik Gustafsson
Sennu Laine
Martti Rousi
Senja Rummukainen